BE6000

Marzec, 2016
Adres projektu http://be6000.erc.ua/

Strona docelowa dla prezentacji serwera, który jest zintegrowany z istniejącą infrastrukturą sieciową i pozwala zainstalować tylko niezbędne aplikacje do komunikacji.