Narodowy Muzeum Historii Naturalnej we Lwowie

Narodowy Muzeum Historii Naturalnej we Lwowie #1

Narodowy Muzeum Historii Naturalnej znajduje się we Lwowie - największemu przemysłowy, naukowy i kulturalny centrum Zachodniej Ukrainy. Lwów dodane do dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Muzeum jest częścią badań i struktury organizacyjnej Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i jest częścią Wydziału Biologii Ogólnej NAN Ukrainy.

Zrealizowane prace