MathTutoring

Prywatny nauczyciel z matematyki

Korepetycje:

Krok po kroku, Algebra, równania, funkcje, wykresy, obliczenia, dziesiętny, procentowy, równania liniowy i inne.

Zrealizowane prace