Ltd. "Peterson Systems"

Ltd. "Peterson Systems" #1
Ltd. "Peterson Systems"
Główne działania:
 - ІТ - doradztwo;
 - Integracja systemów;
 - Rozwiązania serwerów, instalacja klastrów terminali i systemów przechowywania danych (SAN, NAS);
 - Instalacja terminali rozwiązań opartych na PROW, Citrix ICA, NX Server, LTSP, x-terminali, VNC, 2X;
 - Instalacja i integracja systemu rozliczeniowego;
 - Wdrożenie kompleksowych rozwiązań IP-telefonicznych poziomie korporacyjnym;
 - Wdrożenie bezprzewodowych struktur biznesowych.

Zrealizowane prace