Desnycya

Desnycya #1
"Desnycya" - dynamicznie się rozwijająca na Ukrainie od 2001 roku.
"Desnycya" jest liderem na rynku usług sanitarnych i higienicznych w zachodniej Ukrainie.

Zrealizowane prace